Facilitetskort

Hvem skal indløse facilitetskort?

Ryttere der rider/longerer/trækker heste/ponyer på banerne og i ridehusene på Brændte Ege og som ikke er opstaldet på stedet skal indløse facilitetskort. Dette gælder dog ikke ved stævner og arrangementer. Facilitetskortet følger rytteren.

For heste der står i stalden på Brændte Ege er der betalt facilitetskort og der skal ikke betales yderligere for brug af faciliteterne uanset hvilken rytter der rider på hesten. Ryttere der kommer fast på stedet, skal dog være medlem af rideklubben.

Hvilke baner er omfattet af facilitetskort?

Den udendørs græsspringbane må kun benyttes til stævner eller hvis der er angivet andet på tavlen i stalden.

Hvor ofte skal der betales og hvordan?

Facilitetskortet skal betales inden der rides på banerne og i ridehusene.

Dette kan ske ved betaling til klubbens bank på kontonr. 9570 13027722 i Danske Bank, via mobilepay 828502 eller det kan købes under "shop" på denne hjemmeside.

HUSK NAVN OG PERIODE. Facilitetskortet gælder altid fra den 1. i en måned.

Benyttes faciliteterne kun i forbindelse med undervisning, kan der betales pr. gang. Dette koster 50 kr. og skal betales ved at lægge 50 kr. i en kuvert med navn i postkassen i rytterstuen eller afregnes til underviseren/koordinator for undervisningen.

 
          Husk
Priser

1 måned 250,-

3 måneder 600,-

6 måneder 1.100,-

12 måneder 2.000,-

Du kan købe facilitetskort her https://ridecenter.dk/shop