Nykøbing Falster Rideskole

Her kan du læse lidt om Nykøbing Falster Rideskole (NFRK).

Rideskolen

NFRK tilbyder undervisning til børn og voksne i alle aldre på rideskolehold. Der er som regel 4-5 ryttere på et hold. Man kan ikke være garanteret samme hest hver gang.

Hver 5 uge har holdene teoridag. En teoridag kan både være undervisning i rytterstuen (feks. DRF ryttermærker og lign.), eller det kan være hvor man lærer at håndtere hesten fra jorden, med fx agility og trick øvelser.

Hesten er et følsomt, levende væsen med flugt – og flok instinkt, som eleverne skal lære at blive fortrolige med i et positivt samarbejde med hesten.

Af hensyn til sikkerhed skal man have ridehjelm på i stalden og gerne ridestøvler med  sikkerhedstå. Det anbefales også at ride med sikkerhedsvest. Både hjelm og sikkerhedsvest kan lånes af os i starten.

 

Vi vægter en positiv og sikker håndtering af rideskolehestene, så både heste og elever er trygge. Derudover er det vigtigt for os, at eleverne får en basis forståelse for hvad hesten fysisk kan holde til, og hvordan vi kan ride den på en god og holdbar måde. 

Vi forsøger at samle holdene, således at alder og niveau passer sammen.


Hvad kan du forvente når du går til ridning?

Når du starter til ridning, lærer du at styre hesten og få balance i kroppen. Du lærer at omgås og forstå heste. Du lærer lettere dressurøvelser og lidt springning, alt efter dit niveau og hvilket hold du er tilmeldt.

Hestene

Hestene, som er på rideskolen, er stille og rolige læreheste, som er dygtige til at gå i rideskolen. Det er ikke heste, der egner sig til dressur eller springning på højt niveau. Heste, der kan det, er heste med et helt andet temperament, og man vil sjældent kunne styre dem i en rideskole.

Praktisk 

Du behøver ikke at have særligt udstyr for at starte til ridning. Vi anbefaler et par almindelige joggingbusker eller gamacher uden tykke sømme på indersiden, en bluse der ikke flagrer, gummistøvler med lille hæl. Derudover skal man have en ridehjelm. Har du ikke en ridehjelm, kan du til at starte med, låne en på rideskolen, som også har ridesikkerhedsveste, der kan lånes.

Alle ryttere SKAL ride med ridehjelm.

Når du er tilmeldt rideskolen, går du til ridning en fast dag og på et fast tidspunkt hver uge. Rideskolen har lukket på helligdage (herunder 1. Maj, Grundlovsdag) samt mellem jul og nytår. Vores lukkedage følger skolernes ferier og lukkedage, og de kan ses her på hjemmesiden.

Vores undervisere har stor erfaring med heste og ridning. 

Mødetid

Når du skal ride i rideskolen, er det ikke sikkert, at ”din” hest bliver brugt, når du kommer. Derfor skal du komme 30 minutter før din ridetime, så du kan nå at gøre ”din” hest klar (sadle op, strigle mv.) til din ridetime starter. Du skal hjælpe til med at sadle hesten af efter ridetimen, hvis du er den sidste rytter. Det betyder, at du skal forvente at bruge lidt tid efter ridetimen.

Er du eller din forældre ikke helt fortrolige med heste, og kan du ikke selv sadle op, kan du få hjælp af vores søde passere, der gerne vil hjælpe med at du lærer at strigle og sadle op.

Som afveksling fra ridetimerne rider I også på skovture. Skovturene er ikke kun for øvede rytter, men også for begyndere, hvor passerne/din forældre går med og holder fast i hestene.

Arrangementer

Vi holder arrangementer for rideskoleeleverne i årets løb. Det kan fx være rideskolestævner, fastelavn og træningstævner. 

Følg med på klubbens facebook ”Nykøbing Falster Rideklub – NFRK”, og på vores hjemmeside www.ridecenter.dk

Sådan skal du færdes i stalden

Stalden er hestens hjem. Det er vigtigt ikke at lave unødigt larm, da heste skal have lov at hvile i stalden. Derfor må man ikke råbe og løbe i stalden, for det kan gøre hestene urolige. Man må heller ikke lege i halmen – det er hestenes mad.

Derudover skal man huske at feje efter sig, når man har striglet og renset hove. Man skal både feje, inden man tager ud og rider og når man er færdig, så er der altid pænt på staldgangen.

Rideskolehestene må gerne få godbidder, klap og masser af kærlighed. Husk at godbidder  gives med flad hånd. Det er ikke alle privatheste, der må få godbidder, så husk at spørge ejeren, inden du giver en privathest en godbid.

Sådan skal du færdes i ridehuset

Heste bliver nemt bange, hvis der sker uventede ting. Det er vigtig at huske, når man færdes i ridehuset. Gå derfor stille, roligt og uden at råbe. Små børn skal holdes i hånden af hensyn til alles sikkerhed.

I rytterstuen er man velkommen til at benytte borde, stole, kortspil, bestik, glas, tallerkener osv. Det er vigtig at rydde op efter sig, så de næste der kommer, også syntes det er en rart oplevelser at være i rytterstuen.

Når du har brugt tallerkener, bestik osv., så vask det op/sæt det i opvaskemaskinen. Tak for hjælpen.

Medlemskab

Alle ryttere der rider på Brændte Ege, skal være medlem af rideklubben. Kontingentet går til leje af ridehuset og rytterstuen samt at lave arrangementer for klubbens medlemmer. Derudover betaler klubben også kontingent til Dansk rideforbund (DRF).

Kontingentet opkræves 2 gange om året. Den 1. januar og den 1. juli. Nye medlemmer vil blive opkrævet medlemskab ved indmeldelse for hele periode.

Tilmelding 

Du skal tilmelde dig via https://ridecenter.dk/teams  og oprette en profil, tilmelde dig klubkontigent og det ridehold du har aftalt med din underviser.

Udmeldelse

Ønsker du ikke længere at være medlem af NFRK, skal du meddele dette skriftlig til kontakt@ridecenter.dk senest den 10. måneden før du ønsker at stoppe dit medlemskab.

Kontaktoplysninger

Rideskoleansvarlig Cecilie Horskjær.

Email: bestyrelsenfrk@gmail.com

Send en email, og du vil blive kontaktet.

Priser

1 time pr. uge            DKK 450,00 pr. måned

½ time pr. uge            DKK 300,00 pr. måned

Kontingent:

Kontingent alle aldersgrupper    DKK 300,00 pr. ½ år

NFRK er en rideklub under Dansk Rideforbund (DRF), hvilket betyder at klubben er underlagt DRF´s etiske regler. Desuden skal klubben følge DRF´s regler ved afholdelser af stævner. Medlemmer af en klub under DRF kan deltage i arrangementer i andre klubber under DRF.

Beskrivelse af de forskellige hold

Begynderhold:

For elever, der både skal trækkes og kan ride selv. Her laves balanceøvelser og andet så elever lærer hestene at kende. 

Her trænes at trække hesten og i ridning at styre hesten i skridt og trav med blød hånd, at stoppe og sætte i gang, samt at sidde korrekt i sadlen og træne letridning og nedsidning. 

Ridelæreren vurderer, hvornår eleven er klar til at træne galop.

I stalden læres at strigle og rense hove og sadle op/af, samt sikker håndtering og samvær med hesten.  

Let øvede:

Dette hold er for elever, som kan ride uden at blive trukket. 

Her trænes mere i at ride for lette hjælpere i skridt, trav og galop, i flere lette dressur øvelser og bomme + mini spring, samt tempo skift. 

I stalden forventes det, at eleverne selv kan (eller næsten selv kan) strigle, rense hove, sadle op/af og har nogen erfaring med sikker håndtering og samvær med hesten.

Øvede:

Dette hold er for elever, som selv kan ride i alle tre gangarter, og selv kan gøre hesten klar før og efter ridning.

Her trænes i at ride hesten mere samlet og udvides med flere blødgørende og lidt sværere dressur øvelser end let øvede hold;  bomme + mini spring, samt med fokus på et positivt samarbejde med hesten og mere viden om korrekt træning af hesten.

Springhold:

For elever, som vil træne springning, og som i forvejen har opøvet en god balance og har en del erfaring med grundridning, samt selv kan gøre hesten klar før og efter ridning. Ridelærer vurderer, om eleven er klar til denne træning.

Minihold (her rides kun ½ time):

For elever, som er meget unge og/eller elever som ikke kan koncentrere sig i en hel time. Faktisk bruges dette hold også af enkelte voksne, som er i genoptræning, så det kan være blandet hold.

 

Voksenhold

Vi har haft stor efterspørgsel på voksenhold, og har derfor oprettet flere voksenhold. Man skal være minimum 18 år for at gå på dette hold, og her er plads til både nybegyndere og øvede ryttere.